BOND VIR OUD SIMONSBERGERS

 

WELKOM BY SIMONSBERG SE OUDBOND WEBBLAD

 

met 2015

 

  


MISSIE/MISSION

Dit is die doel van die Bond om 'n samehorige gevoel onder Oud Simonsbergers te skep ten einde die uitbouing en handhawing van die kultuur en etos uniek aan die "Withuis" te bevorder.

It is the purpose of this organization to create a bond between all old boys of the Simonsberg men's hostel.  The goal is to preserve the culture and ethos unique to the "Withuis"

 

FOLLOW US  @ https://twitter.com/Simonsberg1956

FOLLOW US @ http://www.facebook.com/Simonsbergbond

 

4524